Contactgegevens:

 

KvK-nummer:65480929

BTW-nummer:NL125132499B01

Rekeningnr: NL13INGB0007522815

1. Taheshop.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. schade ontstaan door verkeerde toepassing van producten.

2. Taheshop.nl staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

3. Levering van goederen en worden uitsluitend gedaan op bestelling, tenzij tussen taheshop.nl en de consument anders is overeengekomen.

4. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.

5. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument taheshop.nl hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

6. Taheshop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan taheshop.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

8. Taheshop.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 2 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij taheshop.nl, tenzij anders is overeengekomen.

10. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voor de levering 100% voldaan te worden.

11. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld te melden. Indien er een verkeerd adres opgegeven wordt, zijn de gemaakte kosten voor de klant.

Retourneren

Wilt u gebruik maken van deze retour regeling, volg dan de volgende stappen:

1. Neem contact op met ons door te e-mailen naar info@taheshop.nl. Vermeld in deze email dat u graag het product wilt retourneren. Vermeld ook in deze email uw volledige naam, uw bestelkenmerk en datum van ontvangst.

2. U krijgt een email terug met het adres waarnaar de product (en) teruggestuurd kunnen worden en het bedrag dat u terug ontvangt. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren pakketten.

3. Het retourbedrag ontvangt u binnen 10 werkdagen op uw rekening.

Retourvoorwaarden

- Kosten voor het retour zenden zijn voor eigen rekening.

- Teruggestuurde artikelen dienen ongeopend, schoon en in goede conditie bij ons aan te komen.

- 14 dagen de tijd om uw artikel te retourneren.

Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen.

© 2016 - 2024 taheshop.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel